سخنرانی در سومین مجمع عالی تشکیلات با عنوان سیمای علمی تشکیلات 1392/3/19حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در جلسه‌ سومین نشست مجمع عالی که با حضور مدیران‌ ستادی‌ و‌ مسئولین‌ اتحادیه استانها و در دفتر‌نمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری برگزار شد به نکات مهمی اشاره نمودند.
سیمای علمی تشکل

سومین جلسه مجمع عالی کادر تشکل با موضوع‌ سیمای علمی‌تشکیلات‌با حضور مسئولین استانها و مدیران ستادی در مکان دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و با حضور نماینده معزز مقام معظم رهبری برگزار شد این جلسه که با هدف چهره علمی گرفتن اتحادیه انجمن های اسلامی تنظیم گردیده بود در ابتدا با ایراد نظرات مسئولان استانهای کرمان، خراسان رضوی ، کردستان، اصفهان، همدان ، تهران، زنجان ، چهارمحال و بختیاری و آقایان تاریخی مدیر شبکه توسعه برادران و زین العابدین سردبیر نشریه آینده سازان همراه بود و در پایان این بخش جناب آقای قمرزاده مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان به توضیح فعالیت های آن مجموعه پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری درجلسه‌سیمای‌علمی‌تشکیلات‌ درجمع مسئولین استانها ومدیران ستادی در تبیین بحث علمی تشکیلات ضمن اشاره به اهمیت چهره علمی گرفتن تشکیلات افزودندمبانیرهبر‌معظم درباره سیمای علمی‌ چه آنهایی که رهبر حکیم در مورد اتحادیه‌ي انجمن های اسلامی دانش آموزان و چه مباحثی که ایشان درحوزههای‌علمی بیان فرموده اند می تواند راهگشای موثری باشد ودر ادامه بیان داشتند اینکه میگوییم تشکیلات ما باید به خود چهره‌ی‌علمی بگیرد حرف تازه ای نیست، لذا همانگونه که رهبر معظم فرمودند تاپنجاه سال آینده کشور باید قله نشین علم در دنیا باشد باید تشکیلات ما نیز در رسیدن به قله های علمی تلاش کند و سعی شود منشور جامع علمی حرکت اتحادیه در کوتاهترین زمان تهیه شود.

 ایشان درپایان افزودند توقع ما از کار علمی ‌‌فراتر‌ازکار‌درسی است البته محوریت کار درسی است و در این راه باید توجه شود ،آنچه به کار علمی سرعت می‌بخشد پرهیز از حواشی استونکته مهم اینکه ‌‌ما باید به مثابه یک تشکیلات عمل کنیم یعنی متحد باشیم و از محرّمات تشکیلاتی است که به صورت جزیره ای عمل شود.

 

تحلیل هفته آخر انتخابات

نماینده مقام معظم رهبری در‌ این جلسه‌‌ ضمن تبریک به مناسبت ماه شعبان المعظم به ویژگی های ایام پربرکت این ماه اشاره کرده و سپس به تحلیل آرایش‌سیاسی‌انتخابات پرداختند.ایشان ضمن مساعد خواندن شرایط‌ رقابت های انتخاباتی، به خلق حماسه سیاسی اشاره داشته و درادامه از صداوسیما جهت برگزاری مناظرات تشکر کردندو انتخاب‌ اصلح‌ را منوط به شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری تبیین فرموده‌اندذکر‌کرده و‌اشاره داشتند معیار اشخاص نیستند.ایشان در پایان افزودند با تامل در شاخص ها ودر نظر گرفتن برنامه هایکاندیداهای‌محترم می توانید شخص‌ اصلح را انتخاب  نمایید.

 

 

 

 لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *