متن جلسه صحیفه سجادیه (پیرامون تحولات فلسطین و منطقه) 1402/8/8متن جلسه صحیفه سجادیه (پیرامون تحولات فلسطین و منطقه)
به نظر می‌رسد موقعیتی که در آن قرار گرفتیم شرایط خاصی است. واقعیت این است که براساس مطالعات دقیق که هم مبانی قرآنی دارد، هم از روایات استفاده می‌شود، هم شرایط و مسیرهای طی شده، هم تاریخ پشت سر گذاشته شده و جریان‌شناسی تاریخی به ما نشان می‌دهد که مصاف بین حق و باطل در یک نقطه بسیار حساسی بین اسلام و کفر، بین توحید و شرک در موضوع مسجد الاقصی است. این البته یک تفصیلی دارد که حالا من نمی‌خواهم وارد آن بشوم. ولی این نکته، یک نکته اساسی است. لذا اکنون که شما می‌بینید یک اتفاق بزرگ در سطح جهان دارد رخ می‌دهد، مسئله، یک مسئله‌ی درگیری بین دو کشور یا درگیری در یک منطقه نیست، ماجرا اتفاقی است که در سطح جهانی دارد رخ می‌دهد و اثرگذاری می‌کند.

قبل از این که بحث جاری خودمان را در محیط پرنور صحیفه مبارکه سجادیه (علیه‌السلام) و در شرح مضامین دعای بیستم صحیفه آغاز کنیم، یک نکته‌ای را در ارتباط با قضایای روز اشاره کنیم.

 

مصاف بین حق و باطل در موضوع مسجد الاقصی

به نظر می‌رسد موقعیتی که در آن قرار گرفتیم شرایط خاصی است. واقعیت این است که براساس مطالعات دقیق که هم مبانی قرآنی دارد، هم از روایات استفاده می‌شود، هم شرایط و مسیرهای طی شده، هم تاریخ پشت سر گذاشته شده و جریان‌شناسی تاریخی به ما نشان می‌دهد که مصاف بین حق و باطل در یک نقطه بسیار حساسی بین اسلام و کفر، بین توحید و شرک در موضوع مسجد الاقصی است. این البته یک تفصیلی دارد که حالا من نمی‌خواهم وارد آن بشوم. ولی این نکته، یک نکته اساسی است. لذا اکنون که شما می‌بینید یک اتفاق بزرگ در سطح جهان دارد رخ می‌دهد، مسئله، یک مسئله‌ی درگیری بین دو کشور یا درگیری در یک منطقه نیست، ماجرا اتفاقی است که در سطح جهانی دارد رخ می‌دهد و اثرگذاری می‌کند.

این کاملاً پیرامون همین موضوع است ولی در یک شرایط جدیدی دارد اتفاق می‌افتد. ما در گذشته هم به مناسبت‌های مختلف در منطقه فلسطین، سر ماجرای مسجد الاقصی؛ قدس و خود ساکنان منطقه فلسطین، همیشه این منازعه با رژیم جعلی صهیونیستی بوده است. قصه مربوط به یکی دو روز نیست، حوالی صد سال است،‌ این درگیری‌ها در هفتاد و پنج سال گذشته یک مقدار جدی‌تر است، هرچه هم آمدیم جلوتر یک مقدار ماجرا حساس‌تر شده است. اما وضعیت فعلی یک وضعیت خاصی است که باید دوستان با یک نگاه عمیق و متفاوت و راهبردی مسئله را ببینند؛ نه به عنوان منازعات جاری که داشتیم، این شرایط فعلی و موقف فعلی این چنین نیست،‌ باید یک مقدار عمیق‌تر دیده بشود.

 

جابه‌جایی نصاب‌ها در جریان طوفان الاقصی

در این رویارویی اخیر که به لطف خدای متعال جبهه مقاومت فلسطین پیش دستانه وارد میدان شد و پیشگیرانه عمل کرد، هوشمندانه وارد میدان شد، اتفاقاتی که در شرایط فعلی افتاده این است که نگاه می‌کنید در یک کلمه می‌بینید نصاب‌ها جابه‌جا شده است.

 

1.تغییر نصاب آسیب‌پذیری جریان کفر و استکبار

نصاب آسیب‌پذیری جریان کفر و استکبار جابه‌جا شد، این مطلب خیلی اساسی است. تا قبل از طوفان الاقصی و رویارویی فعلی، اگر هر بار رویارویی بین مقاومت فلسطین اتفاق افتاده، گاهی رویارویی لبنان با رژیم جعلی خیلی محدود بوده، خصوصاً در دهه اخیر ضربه‌ها کاری بوده، ولی ضربه‌ای که نصاب را جابه‌جا کند نبوده است. اما در شرایط فعلی ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی به عنوان نماد استکبار جهانی و آن پرچم اصلی استکبار، ضربه‌ای که به آن وارد شده ضربه‌ای است که میزان آسیب‌پذیری جریان عمومی استکبار را در جهان ارتقاء داده است. نصاب آسیب‌پذیری دستگاه استکبار و کفر را ارتقاء داد، مسئله این است.

واقعاً دوستان مطالعه کنند، اصلاً چیزی که از جمله باید مطالعه بشود این است که اصلاً این عملیات طوفان الاقصی چی بود؟ خب برای این که بخواهید بدانید چیست، خیلی باید مطالعه کنید. البته ابعاد مسئله و عظمت قصه را براساس اخبار که نمی‌شود فهمید،‌ باید مطالعه بشود که یعنی چی؟ ارتش پنجم یا در زمره پنج یا چهار ارتش قدرتمند جهان یعنی چی؟ موساد یعنی چی؟ شش دستگاه اطلاعاتی بزرگ، مشرف بر یک میدان منطقه محدود یعنی چی؟ این‌ها را اول باید انسان بفهمد. اصلاً این دیوار حائل که آن جا کشیدند یعنی چی؟

یک سال و خرده‌ای است بچه‌های مقاومت دارند در آن منطقه رزمایش انجام می‌دهند تا مثلاً این نقطه نهایی پیش آمده است. در این مدت این‌ها زیر چشم بوده، مخفی نبوده، جلوی چشم اتفاق افتاده است. اما این‌ها اصلاً هیچ تصوری برای این که کسی بتواند از آن دیوار عبور کند نداشتند. دیوار هوشمند است، به انواع و اقسام سنسورها متصل است، بعد ریشه در زمین دارد، یک چیز عادی نیست. حس‌گرهای گوناگون آن جا طراحی شده که هم حرارتی، هم غیرحرارتی، کوچک‌ترین تحرک را نشان می‌دهد. بعد آن همه دوربین‌ها، برج‌های نگهبانی نزدیک. این‌ها را باید مطالعه کرد تا بفهمیم وقتی می‌گوییم عملیات طوفان الاقصی یک کار متفاوتی بوده و جریان آسیب‌پذیری دستگاه عمومی استکبار جهانی را، نصابش را ارتقاء داده یعنی چی. چون ما قبل از این‌ها ضربه‌ها را زدیم اما این ضربه، ضربه‌ی عادی نبوده است. این رفتارهای وحشیانه‌ای که می‌بینید، از سر استیصال است. چه کار کنند؟ حیثیتی است که بر باد فنا رفته، دیگر قابل ترمیم نیست. پس این یک نکته است که این مطلب را نباید دست کم گرفت.

 

2.  ارتقاء نصاب انسجام شبکه مقاومت

در ارتباط با جریان افول کل گفتمان استکبار و هژمونی‌اش در سطح جهانی؛ این طور باید به قصه نگاه کرد،‌ اتفاقی که دارد می‌افتد این است، نصاب انسجام جبهه مقاومت که من از آن تعبیر کردم به شبکه مقاومت؛ این هم ارتقاء پیدا کرده است. ما گاهی در گذشته‌ها هم عملیات هماهنگ در بعضی از محورها سطحی از اشتراک و این‌ها داشتیم. اما این که وحدة الساحات باشد، اتاق فرمان متحد باشد، این نه، این اتفاق بدیعی است، تقسیم کار در آن وجود دارد. یعنی از درون حرکت مقاومت فلسطینی تا محور پشتیبان، وحدة الساحات است. حالا این جا گاهی یک تصویرهای خاصی هم از آن منتشر شده است، مثلاً دیدید جناب نصرالله در یک تصویر نشسته است،‌ بالای سرشان تصویر امامین انقلاب هست، پایین آن نشستند، ایشان هست، حماس هست، جهاد هست. حالا این منتشر شده، وَالا این‌ها چیزهایی نیست که خیلی منتشر بشود. این هم یک نکته است. این نکته را نباید دست‌کم گرفت.

کاری که جمهوری اسلامی بنیانگذاری کرد، رهبر حکیم و عالی‌قدرمان مدیریت عالی‌ آن را در سطح منطقه و جهان انجام داد،‌ که حالا این‌ها بعدها باید تحلیل بشود. حاج قاسم (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) عینیت به آن بخشید، یعنی تبدیلش کرد به جبهه مقاومت،‌ این کشورها را در منطقه مقاومت به همدیگر بافت، این پرچم را او برافراشته کرد. اکنون این رسیده به یک بلوغی و این خیلی بشارت دارد، بشارت بزرگی است. این هم یک نکته که حالا این‌ها هر کدام سرخط است که عرض می‌کنم، این شرح دارد که باید دوستان مراجعه کنند، مطالعه کنند، پیگیری کنند، این هم یک نکته است.

 

3. ارتقاء نصاب وحشیگری در ناحیه کفر و استکبار

نکته سوم اینکه طوفان الاقصی نصاب وحشیگری در ناحیه کفر و استکبار را هم ارتقاء داد. این هم یک اتفاق است. همیشه رژیم صهیونیستی این سوابق را دارند. شما سابقه‌شان را مطالعه کنید در دیریاسین، در کفر قاسم در جنین، همیشه این کلمه‌ها در ذهن‌های همه هست. در خود غزه‌ بارها هست که این‌ها وارد می‌شوند جنایت می‌کنند اما در این عرض و طول و با این خصوصیات و با این حجم آتش و با این عبور از تمام خطوط؛ هیچ خطی را باقی نگذاشتند، دیدید حتی بیمارستان برای این‌ها اهمیتی ندارد. خب این‌ها در منازعات بین‌المللی تمام تعریف دارد. اصلاً برای او هیچ مهم نیست. بنابراین نصاب ددمنشی و وحشیگری و سبعیت،‌ این را هم این‌ها ارتقاء دادند.

چیزهایی دارد اتفاق می‌افتد که بخشی از آن واقعاً بی‌سابقه است. بعد شما همه موارد را هم کنار هم بگذارید. آب را ببندید، برق را قطع کنید، سوخت را، شبکه‌های ارتباطی را، یعنی هرچه که بتوانید. بعد هم استفاده از بمب‌هایی که به آن‌ها می‌گویند نامتعارف؛ فسفری و امثال این‌ها. این هم روی سر این مردم بریزند،‌ بعد در یک زمان نسبتاً طولانی، الان شده 25 روز، در این فاصله،‌ بدون انقطاع. یعنی شما هر روز صبح پا می‌شوید خبرهای جدید دارد، هر شب بدون استثناء دارند می‌کوبند و می‌ریزند. واقعاً این که گفتیم از عمق گفتمان غربی و تفکر غربی و این‌ها پرده‌برداری شد، این خودش را خیلی خوب نشان داد، در این حد بی‌سابقه است. بعد همه آن‌ها هم در این مسئله بدون هیچ پروایی و بدون هیچ ملاحظه‌ای کنارش هستند. این هم نصابش ارتقاء پیدا کرده است.

 

4. ارتقاء نصاب مقاومت و ایستادگی یک ملت مظلوم

بیننا و بین الله نصاب مقاومت و ایستادگی یک ملت مظلوم ارتقاء پیدا کرده است. یعنی فلسطینی‌ها ارتقاء دادند، ما خیلی از این چیزها را در تاریخ خودمان داشتیم، در ایران، در دفاع مقدس خودمان، در جنگ‌های ملت‌های جهان، از این چیزها تا به حال خیلی اتفاق افتاده است. اما ملت فلسطین و مخصوصاً مردم غزه نصاب مقاومت و ایستادگی را ارتقاء دادند. این بی‌سابقه است. حالا باز این جا مطالعه دارد، همین طور یک کلمه نیست که مثلاً یک عده‌ای ریختند دارند مثلاً می‌کوبند و می‌زنند، یک عده هم آن جا هستند.، نه؛ ایستادگی این‌ها، اسرارش، ابعادش، طراحی‌هایش، حسابگری‌های آن، آمادگی‌هایش، همه این‌ها را باید شما ببینید چطور می‌شود که یک ملتی این طور بایستد.

ما در دفاع مقدس خودمان خیلی رفتارهای وحشیانه‌ای را از صدام دیدیم که به نمایندگی از استکبار جهانی آن فتنه را برپا کرد. خب این‌ها را ما دیدیم، اما ما یک کشور بودیم. این جبهه ما عقبه داشت، پشتیبان داشت، مبنا داشت. توجه کنید تمام این اتفاقات دارد در یک منطقه محصور، در یک زندان بزرگ به نام غزه اتفاق می‌افتد، سایر نواحی فلسطین هم همین طور است. کرانه باختری هم همین است، دارد این جا اتفاق می‌افتد، یعنی آن وحشیگری‌ها دارد روی یک چنین ملتی، داخل سرزمین کاملاً در مشت، که در گذشته هم این طور بود که هر وقت این‌ها اراده می‌کردند به این‌ها می‌تاختند، می‌کشتند، جمع می‌کردند، می‌بردند.

من مقداری‌ از آن بیانیه محمد الضیف را در خطبه نمازجمعه خواندم. دیدم این‌ها گفته نشده. همان روز اول ایشان بیانیه‌اش را با چهره پوشیده خواند. واقعاً باید تفصیل این بیانیه با دقت فراز فراز آن مطالعه بشود. بلکه من آن جا پیشنهاد کردم باید روی بیانیه محمد الضیف مستندسازی بشود. بعد شما حساب کنید روی ملتی بی‌پناه، مظلوم، کاملاً در دسترس هر نوع جنایتی، باز از این نوع جنایات به شکل وسیع و مستمر دارد اعمال می‌شود که صحنه‌هایش واقعاً‌ غیرقابل تحمل است. نمی‌دانم شما اصلاً می‌توانید یک لحظه‌اش را ببینید یا نه. اصلاً نمی‌شود تحمل کرد، نمی‌شود نگاه کرد. آن وقت ایستادگی‌ این مردم، خانم‌هایشان آن طور، آقایان‌شان آن طور، نوجوان‌هایشان آن طور، بچه‌هایشان آن طور. در جنگ‌ها کشته و این‌ها یک جور است، ولی وقتی به خانم‌ها اصابت کند عواطف به هم می‌ریزد،‌ یعنی اصلاً سازمان روحی آن جامعه به هم می‌ریزد. وا مصیبتا اگر بچه‌ها مورد تعرض قرار بگیرند. اکنون همین جریان دارد جلوی چشم جامعه جهانی اتفاق می‌افتد. بعد این‌ها همین طور ایستادند، شما حداقل در این بیست و چند روزی که گذشته هرچه که دیدید این‌ها ناله دارند به پیشگاه خدای متعال، کمک‌خواهی دارند در دستگاه الهی، اما در قلّه عزّت و مقاومت است. هیچ وقت کوتاه نیامدند، فشار نمی‌آورند که مقاومت دست بردار، نمی‌گویند که مثلاً تسلیم بشویم، اصلاً شما ادبیات تسلیم را ندارید، تمام آن همان ترجمه آن جمله امام حسین (علیه‌السلام) است که «هیهات من الذلة». زیر بار ذلت نمی‌رویم، هستیم. تعابیری که دیدید اصلاً‌ تکان دهنده است، دیدید این بچه‌ها چه چیزهایی می‌گویند. بچه ده یازده ساله می‌گوید تا ابد همین طور بزنند ما هستیم، دوباره شهرهایمان را می‌سازیم. واقعاً نصاب مقاومت را هم ارتقاء دادند. البته این جا که من می‌گویم نصاب مقاومت، بخشی از آن فکری است، بخشی از آن ذکر و روحی است، بخشی از آن هویت است، تمام این‌ها مطالعه دارد. من به بعضی از دوستان گفتم شما باید بروید آن سازوکار تربیتی مقاومت را در فلسطین مطالعه کنید. این گونه بچه‌ها را تربیت کردند. این مهم است، این را باید دید. نمونه‌هایش را ما در تاریخ انقلاب خودمان داشتیم، برای ما این‌ها یک مقدار آشنا است ولی انصافاً شگفت‌انگیز است. پیش‌بینی‌هایی که کرده بودند، تونل‌ها، زیرزمین؛ می‌گویند شهر غزه این قدر زیرزمین است، پانصد کیلومتر تونل، تونل‌هایی که بعضی‌هایش شبیه همین تونل‌های متروی ما بزرگ، زیرزمین است. ظرفیت‌هایی از هوشمندی و هوشیاری که جوان‌های مقاومت دارند و آقا از جهت طراحی، ابتکار، تسلیح، تحسین کردند. خب این‌ها را آن جا تولید می‌کنند، این موشک‌ها از کجا می‌آید می‌خورد توی سر گنبد آهنین؟ از جایی نمی‌رود که، همان جا ساخته می‌شود. اگر مقاومت امکان پاسخگویی نداشت که نمی‌توانست ادامه بدهد. این‌ها همه مؤلفه‌های این مقاومتی است که ما از آن تعبیر می‌کنیم که ضریب مقاومت و آن گروه‌های گردان‌ها و سرایا و این‌ها را ملت فلسطین ارتقاء داد. این هم یک نکته است.

 

5. ارتقاء نصاب بی‌شرفی استکبار جهانی

نصاب‌های دیگری هم ارتقاء پیدا کرده است. هم زمان با این که این‌ها این نصاب وحشیگری را ارتقاء دادند، هم زمان جریان عمومی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، در کنارش انگلیس، در کنارش آلمان، در کنارش فرانسه و بعضی دیگر، منتها این‌ها به عنوان آن حلقه اصلی، این‌ها هم نصاب بی‌شرفی را ارتقاء دادند. چقدر انسان می‌تواند از شرافت فاصله بگیرد. چقدر؟ این‌ها هم ارتقاء دادند. از حضور در صحنه،‌ از این که بیایند بروند آن جا کنار این جلادهای درجه یک عالم بایستند، حمایت رسمی اعلام کنند. از حضور میدانی تا تسلیح کردن،‌ مرتب اسلحه فرستادن، مستشاری، همه جور حمایتی. این جا دارد در صحنه اتفاق می‌افتد. این را با پررویی هم انجام می‌دهند. واقعاً این‌ها نصاب پررویی را در حمایت از یک جنایت جنگی صریحی که دارد جلوی چشم مردم عالم اتفاق می‌افتد ارتقاء دادند. این هم یک فصل است.

 

6. ارتقاء نصاب بی‌خاصیتی سازمان‌های جهانی

سستی، ضعف، بی‌خاصیتی سازمان‌های جهانی مخصوصاً این سازمان مللِ واقعاً بی‌ربط، نمی‌دانم چقدر این قدر نظامات بی‌خاصیت است. به نظر من نصاب بی‌خاصیتی سازمان‌های جهانی هم ارتقاء پیدا کرد. این نصاب بی‌خاصیتی سازمان‌های جهانی است که مدعی هستند می‌خواهند جهان امروز را به سمت عدالت و بهزیستی و خوشبختی و این‌ها پیش ببرند. یک ملت مظلوم را دارند این جور مورد هجمه قرار می‌دهند. این‌ها اصلاً نمی‌توانند تصمیم بگیرند. یعنی امکان تصمیم‌گیری ندارند. در مجمع عمومی با تلاش‌های زیادی که شد و مخصوصاً کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد و این دیپلماسی مقاومتی که من هم در خطبه تشکر کردم، واقعاً هم جای تشکر دارد. از دولت مخصوصاً از آقای امیرعبدالهیان باید تشکر کرد، خیلی خوب عمل کرده، فعال،‌ بی‌محابا وسط صحنه،‌ با مبنا، جدی، خیلی عالی، ادبیات قوی، مواضع قوی، این است. رفتند آن جا در مجمع عمومی مصوبه گرفتند. مصوبات مجمع عمومی اصلاً خاصیتی ندارد، فقط یک خاصیت دارد، آن هم نشان دهنده یک مقدار اجماع جهانی است که از این جهت خوب بود، حدود صد و بیست و چند کشور این قطعنامه را امضاء کردند، از این جهت خیلی خوب شد اما خب کاری را در میدان پیش نمی‌برد. آن که می‌توانست یک مقدار مفید باشد شورای امنیت بود که این مسئله وتو برای این گردن کلفت‌های آن جاست. هر وقت دل‌شان نخواهد وتو می‌کنند.

 

7. ارتقاء نصاب وحدت آزادیخواهان جهان پیرامون یک مسئله

یکی دیگر از نصاب‌هایی که به نظر من در این ماجرا ارتقاء پیدا کرده عبارت است از وحدت آزادیخواهان جهان پیرامون یک مسئله. واقعاً بی‌سابقه است، هیچ نظیر ندارد، اگر پیدا کردید جایزه دارید. اتفاق بسیار بزرگی است. از کنارش رد نشوید. تمام قاره‌ها بدون استثناء، تمام ادیان، تمام نژادها، تمام گروه‌ها، تمام نسل‌ها کنار یک موضوع در سطح جهانی با همدیگر هم‌آوا بشوند. دیدید کلمه‌ها هم یکی است. شعارها خیلی شبیه هم است، گاهی البته به زبان‌های مختلف هستند. الان با یک ادبیات مشترک همه جا دارد «فیری فیری غزه، فیری فیری فلسطاین» گفته می‌شود. آن وقت حجم جمعیت‌ها ما شاءالله. حالا کشورهای اسلامی یک جور، بعضی از جاها که خب واقعاً فوق‌العاده است. این هم از آن نصاب‌های ارتقاء یافته است که پای یک موضوع، جمعیت زیادی از سراسر جهان با هم متحد بشوند و یک حرف را بزنند. آمدند به حمایت از فلسطین.

رفقایی که خارج از کشور مخصوصاً مثلاً در کشورهای اروپایی رفت و آمد کرده باشند این‌ها می‌دانند یعنی چی. مثلاً ما آن جا یک سال‌هایی بودیم، چند سال ایام قدس و این‌ها را من آنجا بودم. جمعیت از جاهای مختلف جمع می‌شدند مثلاً یک جا هزار نفر می‌آمدند، دو هزار نفر می‌آمدند، پنج هزار نفر که جمع می‌شدند این به قول خودمان دیگر رکورد زده بودند، نصاب داده بودند. مثلاً در لندن، در جاهای دیگر، آن هم تازه با این وسعت و با این تنوع نبود، یک شهرهای خاصی. یا مثلاً برلین محدودتر، خیلی جمعیت کمتر بود. بعضی جاها اصلاً اجازه نمی‌دادند. مخصوصاً انگلیس که حالا با آن خباثتش یک ادعای آزادی دارد که این جاها یک چنین برنامه‌هایی می‌گذارند. بعد الان شما نگاه کردید بالای صد هزار جمعیت در لندن، اصلاً این را می‌فهمیم یعنی چی؟ همه پای همین مسئله با پرچم فلسطین، با نمادهای فلسطینی؛ این خیلی چیز عجیبی است، واقعاً شگفت‌انگیز است. افزون از صد هزار نفر است. حالا دیگر شما بروید در آن شهرهای دیگر و جاهای دیگر، آن‌ها هم همین طور است. یک وقت می‌بینید یک استادیوم یک جا مثلاً در اسکاتلند این همه جوان، همه شروع می‌کنند به طرفداری از فلسطین شعار دادن، یعنی چی، چه اتفاقی دارد می‌افتد، دنیا چه خبر است؟ رفقا ماها خواب هستیم. پشت صحنه چه کسی دارد کارگردانی می‌کند؟

رهبر عزیزمان در باره موضوع فلسطین و موضوع مسجد الاقصی به عنوان آن نقطه فرج دو کلیدواژه دارند، یکی آن اتحادی که در سطح جهان اسلام درست می‌کند و یکی هم این که آن جا کلید فرج است. این هم نصابش ارتقاء پیدا کرده و بی‌نظیر است. شما خیال می‌کنید از این جنایت، شبیه این یا فجیع‌تر از این دیده نشده؟ بشر ندیده؟ در میانمار چه اتفاقاتی افتاد؟ کسی دید؟ اصلاً مطرح شد؟ این گوشه و کنار در کشور ما،‌ بعضی از کشورها یک تظاهراتی یک چیزهایی کردند. دنیا را تکان داده است. چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ این اجتماعات عظیم عادی است؟ واقعاً عادی نیست. عمق گفتمان مقاومتی دارد آزادیخواهان جهان را کاملاً دور خودش سازماندهی می‌کند. این نشانه کمی است؟ این هم ارتقاء پیدا کرد.

 

8. ارتقاء نصاب بی‌غیرتی کشورهای به اصطلاح اسلامی

نصاب بی‌غیرتی، این هم ارتقاء پیدا کرد. این کشورهای به اصطلاح اسلامی، این دولت‌های به اصطلاح مسلمان، بی‌خاصیت، بی‌حال؛ حالا این‌ها که می‌دانید بعضی‌هایشان آماده بودند، کاملاً تمام کارها انجام شده بود، آماده بودند، به محوریت عربستان سعودی تمام عملیة التطبیع، یعنی عادی‌سازی، تمام مقدماتش انجام شده بود، بنا بود یک امضاء، یک رونمایی همین ماه‌ها انجام بشود که طوفان الاقصی طومار این را پیچید. و این‌ها همه یک جا هماهنگ کرده بودند، عربستان اعلام می‌کند همه آن‌ها هم امضاء می‌کنند، یعنی کل این جریان عربی منطقه غیر از حالا این چند کشور مقاومت، حالا الباقی برای امضاء عادی‌سازی با رژیم کثیف صهیونیستی آماده بودند، همه کارهایش را کرده بودند. این هم یک نکته است. نصاب بی‌غیرتی ارتقاء پیدا کرد. حالا آن تا قبل از طوفان الاقصی، بعدش دیگر نمی‌توانستند این‌ها از این حرف‌ها بزنند. یعنی خود مردم خودشان تحمل نمی‌کنند. الان دیدید در بعضی از همین کشورهای منطقه چه اجتماعات بزرگی هم شکل گرفته است، این‌ها را مردم تحمل نمی‌کردند. حالا که این‌ها ریختند این گونه برادرها و خواهرها و بچه‌های مسلمان را جلوی چشم شما این جور غارت می‌کنند، نابود می‌کنند؛ بعد از کلی زحمتی که آقای امیرعبدالهیان کشید و این طرف و آن طرف، آن اجلاس را تشکیل دادند.

دور هم جمع شدند، نشستند، بعد هم که محکوم می‌کنیم، باید گفت موفق باشید، محکوم می‌کنیم!؟ هنر کردید. همین؟! نشستیم محکوم می‌کنیم؟ قطع رابطه کنند، این بی‌شرف‌ها را از کشور خودشان بیرون بریزند، وارد میدان بشوند، فریاد کنند. در این منازعه نصاب بی‌غیرتی هم ارتقاء پیدا کرده است.

 

اکنون بحث تقوا، مسئله فلسطین است

اکنون بحث تقوا بحث فلسطین است. تقوای جمعی، تقوای هویتی، تقوای عمومی ملت، اُمّت، پای مسئله فلسطین است. هر کسی به سهم خودش کوتاه بیاید دارد بی‌تقوایی می‌کند. هر کسی بی‌عملی کند دارد بی‌تقوایی می‌کند یا کم تقوایی می‌کند. الان هر کسی باید در این معادله یک سهمی بردارد، این تعریف دارد، اتفاقات هم به این بزرگی است.

 

9. ارتقاء نصاب جمهوری اسلامی

خلاصه می‌خواستم عرض کنم نصاب‌ها در این جریان طوفان الاقصی و وقایع اخیر ارتقاء پیدا کرد. نصاب جمهوری اسلامی در حضور، در میدان، در حمایت، در نقش‌آفرینی متحد دولت و ملت و حاکمیت یکپارچه؛ چون در دنیا این گونه نداریم، از این جهت این تک است. از سطح رهبری تا تمام ارکان، بعد هم با این صراحت. شما فرمایشات آقا را با دقت مطالعه فرمودید، کلیدواژه‌ها، این‌ها کلیدواژه‌هایی است که در معادلات جهانی اثرگذاری خاص خودش را دارد. خیلی از قضایا را جابه‌جا می‌کند. روحیه‌ای که به بچه‌ها می‌دهد، به مقاومت می‌دهد، ‌عمق و ابعادش؛ حالا ما در داخل این را درک نمی‌کنیم، ولی از منظر مناسبات جهانی این‌ها هست. بگیرید دیگر تا رفتارهایی که دولت در عرصه دیپلماسی داشت که عرض کردم، خود وزارت خارجه،‌ سایر حوزه‌ها، فعالیت‌های ویژه‌ای که دوستان در سپاه قدس و دیگران هم دارند که ان شاءالله در آن وحدة الساحات و کارهای دیگری که هست خدا به آن‌ها توفیق بدهد.

به تعبیر حضرت آقا ایران مثل کوه، مثل قله دماوند پشت جریان مقاومت ایستاده است. این را شما ببینید که انقلاب اسلامی و خطی را که امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) از آن اول نهضت تعریف کرده؛ حالا بسطش را ببینید، متأسفانه نمی‌بینیم، برای ما عادی شده است. آیا این همین طوری اتفاقات افتاده است؟ روز جهانی قدس اعلام شد و هر سال پیوست 22 بهمن و انقلاب اسلامی ما، همیشه پیوست آن روز جهانی قدس ما بوده است. ادبیات قدس در سطح جهان، این‌ها کار خودش را کرده است، بچه‌ها در کشورهای مختلف کار کردند، جوان‌های مؤمن، انقلابی، خیلی کار کردند. این عمق پیدا کرده است. حالا ادبیات مقاومت با این جهت‌گیری که انقلاب کبیر اسلامی داشته منطقه را درنوردیده و در سطح جهانی دارد کارهای خودش را انجام می‌دهد.

 

لزوم مطالعه پیرامون عملیات طوفان الاقصی

امیدوارم دوستان پای این موضوع وقت بگذارند، کار کنند، مطالعه کنند، خبرها را رهگیری کنند، مثلاً یک جا می‌شنوید یک عملیاتی انجام شده، آن‌ها یک مقدار مثلاً زمینی خواستند وارد بشوند، این یعنی چی؟ داستانی دارد. مثلاً‌ می‌گویند یک دانه از این تانک‌های این‌ها را بچه‌ها زدند، این تانک چیست؟ آیا اصلاً تصوری برای زدن آن وجود دارد؟ اصلاً تانک مِرکاوا یعنی چی؟ و این که یک گروه مقاومت؛ یک کشور هم که نیستند، برای شما گفتم از کجا ایستادند دارند مقاومت می‌کنند؟ در همان حصر بزرگ، زیر همین بمباران‌ها، یعنی چی یک دانه تانک زدند؟ یا این طرف که حزب‌الله گاهی یک جواب‌هایی می‌دهد این‌ها چگونه دارد اتفاق می‌افتد؟ این‌ها چیزهایی است که نیاز به پیگیری و مطالعه دارد.

این که حالا یک خبری می‌خوانیم گاهی هم در این فضای مجازی و شبکه‌ها گاهی یک چیزی را نگاه می‌کنیم، این که نشد. شما باید دارای دستگاه تحلیل راهبردی باشید که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ بعد این در معادلات تمهیدی ظهور و در آن مسیر دارد چه کاری پیش می‌برد؟ چون ما همیشه داریم می‌گوییم نهضت جهانی امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) با حمایت جهانی مستضعفین امکان‌پذیر است. مگر جزو تمهیدات این را نمی‌گوییم؟ و آن چیزی که به عنوان یک کلیدواژه برجسته‌ای آن عملیات تمهیدی را دارد با سرعت گسترش می‌دهد همین کلمه قدس، مسجد الاقصی، این است. فلسطین، سرزمین پیامبران، محل معراج پیامبر اعظم (صلوات‌الله‌علیه)، قبله اول مسلمین، با این محوریت دارد آن ادبیات جهانی ساخته می‌شود. لذا ماجرا را خوب ببینیم، خوب درک کنیم و بعد هم هر کسی هر کاری می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

 

حمایت معنوی از جریان مقاومت

یک کاری را که همه ‌ما بدون استثناء می‌توانیم انجام بدهیم و اگر کسی کوتاهی کند قطعاً‌ پیش خدای متعال پاسخ ندارد تضرع است. تضرع، ذکر، دعا، هماهنگی روحی. شما به امام حسین (علیه‌الصلوةوالسلام) چه می‌گویید؟ «یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزاً عظیماً»[1] خب این همراهی یک همراهی روحی است. آن‌ها آن طور وسط میدان دارند مقاومت می‌کنند ما باید حداقل حمایت معنوی داشته باشیم. این اشک ریختن، این دعا خواندن، شما دعای صحیفه مبارکه سجادیه را بخوانید. حضرت یک دعا دارند برای حمایت از رزمندگان و مرزداران، از دعاهای مفصل صحیفه هم هست. حضرت هیچ چیزی را در آن دعا جا نمی‌گذارد. از نفرین برای زمین‌گیر شدن دشمنان، این از این طرف، از آن طرف وقتی برای رزمنده‌ها دعا می‌کند، دعاهای حضرت را ببینید چقدر وسیع و چقدر دقیق نسبت به رزمنده‌ها دعا می‌کند. شما که ماشاءالله با صحیفه مبارکه سجادیه دوست هستید الحمدلله، این دعای صحیفه را به نیت حمایت از رزمندگان فلسطین بخوانید. دعا را نباید دست‌کم گرفت، اصابت می‌کند. تیر دعا مخصوصاً از یک دل پاکی باشد با یک انگیزه خالصی باشد، با اشک همراه باشد، تیر دعا به مقصد می‌رسد. دعا مقدّرات را جابه‌جا می‌کند. یعنی خودش هم یک سبب مستقلی است ولی خب در کنار عملیات فکری، عملیات جهادی، همه این چیزها هست. دوستان دعا را دست‌کم نگیرند. دعای جوشن صغیر توصیه شده، این دعا را برای حمایت از مقاومت بخوانند. انسان باید مردم مظلوم را همه جوره یاری کند. هیچ شب و روزی بر شما بدون دعا نگذرد، نه مثلاً یکی دو کلمه بگویید، بلکه با گریه، با اشک، با آه، همراه با احساس باشد، احساس کنید وسط آن معرکه هستید، بگویید این کمک از من برمی‌آید. بعد اگر اجتماعات باشد که کنار هم باشند برای دعا،‌ حالا هر نوع فعالیت فکری و فرهنگی، اکنون در این موضوع جا دارد.

 

از برجسته‌ترین جلوه‌های تقوا، نصرت مظلوم است

می‌خواستم عرض کنم این «الهمنی التقوی» معنایش خیلی گسترده است. یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های تقوا، نصرت مظلوم است. نصرت فکری،‌ نصرت ذکری، نصرت دعایی، نصرت قلمی، نصرت قدمی،‌ نصرت پولی، هر گونه که بشود نصرت کرد. الان بعضی رفقا می‌گویند که ما آماده‌ هستیم که بلند شویم برویم. واقعاً جنابعالی قلباً و روحاً اگر آماده باشید این عالی است. بیش از شش میلیون نفر در این لشگر ثبت‌نام کردند. مهم آن تهیؤ است. بگویید آقا من هم آمادگی‌اش را دارم، اگر نیاز به نیروی انسانی میدانی باشد من آماده‌ام. آن وقت من آن جا به آقای سلامی هم عرض کردم گفتم این‌ بچه‌ها را آموزش بدهید، سازماندهی کنید. خود این موضوعیت دارد. اصلاً ممکن است هیچ وقت لازم نشود، چنان که الان اصلاً‌ لازم ندارند. الان جبهه مقاومت نیروی انسانی لازم ندارد. بعضی از رفقا گفتند پا شویم برویم مرز اردن و کجا، نه، این کارها نیازی نیست. الان وقت این حرف‌ها نیست ولی اگر لازم شد شما آمادگی‌اش را داشته باشید. این حال‌تان یک چنین حالی باشد و توجه به این که در نقشه جهانی تمهیدی برای ظهور امام عصر (علیه‌السلام)، این وقایع یک وقایع سرنوشت‌سازی است.

آن وقت ابعاد تربیتی ماجرا، ابعاد فرهنگی‌اش، ابعاد اجتماعی‌اش، خیلی از این‌ها اصلاً دیده نمی‌شود. حالا چقدر آموزش و پرورش ما بتواند از فرصت استفاده کند برای تربیت نسل جدید، آشنایی این‌ها با دشمن‌،‌ با عمق دشمنی‌ها، این‌ها کارهای معلم‌ها است، هر معلمی که الان بتواند این کار را با این بچه‌ها انجام بدهد انگار ایستاده کنار ملت مظلوم فلسطین دارد در خط مقدم می‌جنگد. هر کسی هر کاری بتواند بکند، همه الان وظیفه دارند و باید وظایف‌شان را درست انجام بدهند و تقوا این است، «اتقوا الله» این است. تقوای ایجابی این است و هر نوع کوتاهی، کم تقوایی و بی‌تقوایی است که بحث جاری ما در این جلسه بود. آیه‌اش را هم به خاطر بسپارید. فرمود: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ...»[2] فرمود اگر اهالی شهرها تقوا پیشه کنند، ما برکات خودمان را از زمین و آسمان بر آن‌ها نازل می‌کنیم. اگر ما در یاری و نصرت مظلومان ان شاءالله حضور فعال داشته باشیم برکات الهی بر جامعه ما و بر خود ما هم نازل خواهد شد.

إِلَهِي بِحَقِّ مَنْ نَاجَاكَ وَ بِحَقِّ مَنْ دَعَاكَ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَفَضَّلْ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْغَنَاءِ وَ الثَّرْوَةِ وَ عَلَى مَرْضَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالشِّفَاءِ وَ الصِّحَّةِ وَ عَلَى أَحْيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِاللُّطْفِ وَ الْكَرَمِ وَ عَلَى أَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ عَلَى غُرَبَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّدِّ إِلَى أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِين‏.

خدایا خفت و خواری و نکبت و دربه‌دری و رسوایی، بیش از این بر جبهه کفر و استکبار جهانی، بر این صهیونیزم تبهکار و حامیانش نازل بفرما. قسم‌ات می‌دهیم به حق محمد و آل محمد یاری خودت را ظاهری و باطنی همراه با فرشتگان، همراه با دعای خوبان عالم، با دعای مستجاب امام زمان‌مان بر این مردم مظلوم و بر جبهه مقاومت سرافراز نازل بفرما. قسم‌ات می‌دهیم به حق محمد و آل محمد توفیق انجام وظیفه و شناخت وظیفه در این قطعه حساس از تاریخ عالم را به ما هم کرامت بفرما. عزیز رهبرمان را برای ما حفظ بفرما. بر توفیقات‌شان بیفزا، ما را قدرشناس وجود نازنین‌شان قرار بده، ما را از یاران شایسته ایشان قرار بده. تا ظهور امام عصر (علیه‌السلام) و در کنار آن حضرت وجود نازنینش را برای ما حفظ بفرما. امت اسلامی را بر موفقیتش، بر سربلندی‌اش بیفزا. مشکلات، گرفتاری‌ها از زندگی عموم دوستان اهل‌بیت مرتفع بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما، قلب مقدس امام زمان از ما راضی بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و همراه با صلوات و فاتحه‌ای به روح امام، شهداء، شهدای هفت تیر، شهدایی که مجاور مضجع شریف‌شان هستیم؛ این دو شهید عزیزمان و حاج قاسم عزیز، شهدای مقاومت اجماعاً صلوات و فاتحه‌ای اعطاء بفرمایید.

«اللهم صل علی محمد و آل محمد»[1] مفاتيح الجنان، زيارت اول امام حسين علیه السلام، ص 424

[2] آیه 96 سوره مبارکه اعرافلطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *