سخنرانی‌حجه الاسلام‌والمسلمین‌ حاج علی اکبری به‌مناسبت‌میلاد‌با سعادت امام‌محمد باقر (ع) 1392/2/22حجه‌الاسلام‌ والمسلمین‌و المسلمین حاج‌علی اکبری به‌ مناسبت‌ میلاد با‌سعادت‌ امام‌محمدباقر‌(ع) در مراسمی‌که‌ در‌ بیت‌ امام‌جمعه‌ موقت‌ تهران‌‌ آیت‌الله‌ صدیقی برگزار‌ گردید‌‌ پیرامون‌ آغاز‌ ماه‌رجب‌ و‌برکات‌ این‌ماه‌ و‌مولود این روز‌حضار را‌به‌فیض‌رساندند.
حجه‌الاسلام‌والمسلمین‌و المسلمین حاج‌علی اکبری به‌مناسبت‌میلاد با‌سعادت‌امام‌محمدباقر‌(ع)درمراسمی‌که‌در‌بیت‌ امام‌جمعه‌موقت‌تهران‌‌آیت‌الله‌صدیقی برگزار‌گردید‌‌پیرامون‌آغاز‌ماه‌رجب‌و‌برکات‌این‌ماه‌و‌مولوداین روز‌حضار را‌به‌فیض‌رساندند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *